Redaktorzy

Redaktorka: lovesickk
e-mail : oliwia98@autograf.pl 
GG: 37662390
---------------------------------------- 
Oprawa graficzna: BlackAngel
GG: 17462469
Menadżer/Reklama: BlackAngel